Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Informació legal

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines del Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. La presència d'enllaços en les pàgines web del Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d'aquests enllaços.

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l'accés quan ho consideri convenient.

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d'acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d'aquestes pàgines web, sense l'autorització prèvia del Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

Dades del responsable del web www.turismesantsadurni.com

Titular: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Identificació fiscal: P5824005B
Adreça: C/ Hospital 23, Sant Sadurní d'Anoia - 08770 (Barcelona)
E-mail: turisme@santsadurni.cat

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a turisme@santsadurni.cat o adreçant-se per carta al Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, C/ Hospital 23, Sant Sadurní d'Anoia - 08770 (Barcelona), indicant clarament en l'assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina del Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

El Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.


Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
93 891 31 88
turisme@santsadurni.cat

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia XATIC - Xarxa de Turisme Industrial Enoturisme Penedès Sictec, Compromís Qualitat Turística Diputació Barcelona Costa de Barcelona Barcelona Turisme

Notícies · Contacte
Crèdits · Legal
Disseny: Quadricula.com